Enerji yatırımları sermaye yoğun yatırımlardır. Özellikle santral veya dağıtım şebekesi yatırımları uzun dönemli yatırımlar olup, bu durum yatırım öncesi dönemde yapılacak teknik, finansal ve hukuki fizibilite çalışmalarının önemini artmaktadır. Bununla birlikte; stratejik yatırımlar söz konusu olduğunda, yapılacak fizibilite çalışmalarından daha da önemlisi, sektörde deneyimli firmaların görüşlerine başvurulmasıdır. Bu sayede en başta alınan kararların doğru yönde olduğundan emin olunabilir.

Stratejik Yatırımlar