Bilindiği üzere enerji piyasalarına ilişkin ana mevzuat düzenlemeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılmaktadır. Firmamızın gerek EPDK gerekse de enerji yatırımlarına ilişkin diğer ilgili mevzuata hakimiyeti, bu alandaki idari ve hukuki süreçlerin etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Bu alanda firmalara sağlanan hizmetler:

  • Üretim şirketleri için Önlisans/Lisans süreçleri,
  • Dağıtım şirketleri için Tarife Metodolojisi,
  • Şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin Mevzuat Danışmanlığı,
  • EPDK tarafından belirlenen yükümlülüklerin takibi,

 

enerji-mevzuat