Dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasının ardından tarife metodolojileri ve fiyat oluşumu konusunun önemi artmıştır. Bu kapsamda itfa süreleri ve makul kar marjı belirlenmesinin usulleri, tarife metodolojisinde maliyet kalemlerinin EPDK tarafından kabul edilen sınırlar içinde olup olmadığı, onaylanmış tarifelerin revize edilebilme koşulları, vergi yükünün dikkate alınması ve tarife projeksiyonunun yapılabilmesi gibi hususlar, dağıtım şirketlerinin faaliyetlerini ve karlılıklarını belirleyen ana gündem maddeleri haline gelmiştir.

Perakende satış faaliyetinin dağıtım faaliyetinden ayrıştırılması ile dağıtım şirketlerinin bu alandaki tekeline son verilmiştir. Serbest tüketici limitinin EPDK tarafından makul seviyelere indirilmesi ve piyasa açıklık oranının artırılması, elektrik tüketicilerini abonelik konumundan müşteri konumuna taşımış ve bu alanda yeni bir rekabetçi piyasa oluşumuna izin vermiştir.

 

4

1