Şirket birleşme ve devralmaları, finansal ve hukuki olarak yoğun ve nispeten uzun bir süreç gerektiren stratejik kararlardır. Bunun yanı sıra, gizlilik içinde yürütülmesi gereken bu süreçte, her iki tarafın ortak paydada buluşmasının sağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda, finansal ve hukuki süreçten bile daha önemli olan husus ise; yöneticiler arasında karşılıklı bir ilişki yönetiminin kurulmasıdır. İyi bir ilişki yönetimi, bu süreçte ortaya çıkacak küçük pürüzleri kendilinden yok edecek, kötü bir yönetim ise en küçük ayrılıkta sürecin sonlanmasına sebep olacaktır.

ACC Enerji, birleşme ve devralma süreç yönetimindeki başarılı ilişki yönetimi ile, şirketler arasında uzlaştırıcı bir rol oynamakta ve sürecin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Birleşme ve Devralma