ACC Enerji Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti. 20/02/2014 tarihinde kurulmakla birlikte, kurucularının enerji sektöründeki deneyimi 15 yıldan fazla bir süreyi kapsamaktadır.

Ağırlıklı olarak elektrik ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösteren şirketimizin merkezi Ankara'da olmakla birlikte İstanbul'da da ofisi bulunmaktadır. Bu sayede, danışmanlık hizmeti vermekte olduğu özel sektör firmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın ilişkisini devam ettirmektedir.

Şirketimizi sectörde öne çıkaran başlıca özellikler:

 • Tecrübe: Kamu kurumları (Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Özelleştirme İdaresi, vs.) ve özel sektörden edinilen deneyimler ACC'de bir aradadır,
 • Uzmanlık: Özgün ve stratejik bilge birikimi, verilecek kararların isabetli olmasını sağlar,
 • İtibar: Sektörün and gelen firmaları ve Kamu Kurumları nezdinde iyi ilişkiler içerisindedir.
 • Mevzuat: Mevzuat bilgisinden öteye, mevcut mevzuatın oluşumunda da ACC personelinin katkısı bulunmaktadır,
 • Şeffaflık: Danışmanlık yapılan firmalar, yapılan iş hakkında tam bilgi sahibidirler,
 • Etkinlik: Personelin enerji piyasasındaki tecrübesi ve bilge birikimi, projelerin hızlı ve güvenilir ilerlemesini sağlar.

Şirketimizin başlıca faaliyet alanları:

 • Düzenleyici Otorite Mevzuatı ve Danışmanlığı,
 • Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları için Tarife Metodolojisi,
 • Stratejik Yatırım Danışmanlığı,
  • Türkiye Enerji Piyasasına Yeni Girişler,
  • Fırsat Arayan Mevcut Şirketler,
 • Şirket Birleşme ve Devralmaları,
 • Halka Arz,
 • Özelleştirme Danışmanlığı,
  • EÜAŞ santralleri özelleştirmeleri,
  • Doğalgaz dağıtım şebekesi özelleştirmeleri,
 • Prove İnceleme ve Değerlendirme,
 • Yatırımlar ve Piyasa İşlemleri için Hukuki ve İdari Danışmanlık,
 • Proje Teknik ve Finansal Fizibilite Çalışmaları,
 • Elektrik Piyasası Toptan ve Perakende Satış Mekanizmaları,
 • Sektörel İzleme ve Değerlendirme,

5

34